T2 - T7 8:00 AM - 18:00 PM
contact@logsik.com

02873 049090
02866 809 879

133 Chu Văn An, P.26,
Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Top

Bất kì công ty nào cũng sẽ yêu cầu những công việc cơ bản của IT helpdesk. Cùng điểm qua những việc làm cơ bản cụ thể của một helpdesk dưới đây:

  • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà khách hàng và các bộ phận khác trong công ty đang gặp phải liên quan đến điện thoại, phần cứng, phần mềm máy tính, mạng máy tính hoặc các ứng dụng IT.
  • Quản trị website, với hệ thống thông tin và server của công ty.
  • Theo dõi quy trình xử lý các sự cố và các sự cố sau khi đã được khắc phục.
  • Kết nối với phòng ban IT để giải quyết triệt để các vấn đề kỹ thuật lớn.
  • Diễn giải và trình bày thông tin đến với khách hàng một cách dễ hiểu, nhằm hỗ trợ quy trình khắc phục sự cố xảy ra một cách nhanh chóng.
  • Thực hiện cài đặt các ứng dụng, phần mềm, phần cứng hoặc máy tính và các thiết bị công nghệ khác cho công ty.