Mon - Sat: 8:00 AM - 18:00 PM
contact@logsik.com

02873 04 9090
02866 809 879

78 Street 14 Van Phuc town, Hiep Binh Phuoc ward,
Thu Đuc district, Ho Chi Minh city

Top
q
Website care

Chăm sóc website, đảm bảo độ online 24/7. Giúp khách hàng liên hệ nhà cung cấp host, team development để sửa chữa kịp thời.

Tìm hiểu
q
Quality Assurance

Kiểm lỗi website cho khách hàng trong quá trình phát triển, nâng cấp. Đảm bảo các lỗi website được tìm thấy trước khi đến khách hàng.

Tìm hiểu
q
Website content

Cung cấp nội dung cho website hoặc fanpage của doanh nghiệp thường xuyên và định kỳ. Đảm bảo thông tin kinh doanh được cập nhật kịp thời.

Tìm hiểu
q
G Online

Mở rộng kinh doanh trên internet. Chuyên nghiệp hóa hình ảnh doanh nghiệp bạn trong mắt khách hàng với các gói dịch vụ thiết kế của GOnline.vn

Tìm hiểu